Skip to content
mei 20 / admin

Volledig Casco-dekking

Volledig Casco wordt ook wel vaak All Risk genoemd. Dit is een aanvullende verzekering op de W.A.-dekking. Dit is de meest uitgebreide dekking voor autoverzekeringen.

Wat is er gedekt?

Naast de dekkingen van W.A. en Beperkt Casco is ook schade aan je eigen auto verzekerd. Dit wil zeggen dat de schade aan je eigen auto bijvoorbeeld ook wordt vergoedt terwijl je zelf schuldig bent aan een aanrijding. De naam All Risk zegt het al, alle risico´s zijn gedekt (tenzij uitgesloten in de polisvoorwaarden).

De hoogte van een uitkering bijvoorbeeld na diefstal kan sterk verschillen per maatschappij. Sommige verzekeraars kennen een nieuwwaarderegeling van 3 jaar, andere maatschappijen beginnen direct met afschrijven.

Premie

De premie voor Volledig Casco wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde (oorspronkelijke nieuwprijs) van de auto.  Er zijn flinke premieverschillen tussen maatschappijen dus het loont de moeite om de autoverzekering te vergelijken. Belangrijk daarbij is dat je niet alleen kijkt naar de premie. Een duurdere premie kan betekenen dat de dekking uitgebreider is, en dat bijvoorbeeld een uitkering na diefstal hoger zal zijn. De voorwaarden zijn dus minstens zo belangrijk als de premie.

Wanneer wordt een auto Volledig Casco verzekerd?

Doorgaans worden auto´s tot 4 jaar All Risk verzekerd, maar ook hier geldt dat je persoonlijke situatie belangrijk is bij die keuze. Bijvoorbeeld Je hebt je auto hard nodig maar je hebt geen geld beschikbaar om direct een vervangende auto te kopen mocht er iets gebeuren. Het is dan verstandig om je auto Volledig Casco te verzekeren, ook al is de auto 5 jaar oud. Je zal namelijk maar door je eigen schuld de auto total loss rijden. Bij Beperkt Casco zou je niets vergoedt krijgen.

mei 20 / admin

Beperkt Casco-dekking

De Beperkt Casco-dekking is een aanvulling op de W.A. dekking. Andere benamingen voor Beperkt Casco zijn Mini Casco en W.A. Plus.

Wat is gedekt?

De belangrijkste dekkingen van Beperkt Casco zijn:

  • Diefstalschade. Bijvoorbeeld: Je auto wordt gestolen, of je auto is beschadigd door een inbraak(poging). De hoogte van de vergoeding als je auto bijvoorbeeld wordt gestolen kan verschillen per verzekeraar. Zo keert de een de dagwaarde uit terwijl de ander een aanschafwaarderegeling heeft. De dagwaarde ligt doorgaans lager dan de aanschafwaarde.
  • Brand. Ook schade als gevolg van brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag wordt vergoed.
  • Ruitschade. Een sterretje in je ruit of ruitvervanging. De meeste verzekeraars hebben speciale afspraken met bepaalde reparateurs zoals Carglass zodat de ruit daar gemaakt of vervangen kan worden met een lager of geen eigen risico.
  • Stormschade. Ook schade aan de auto als gevolg van natuurgeweld wordt vergoed.

De premie

De premie voor Beperkt Casco wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde, aanschafwaarde of cataloguswaarde van de auto.

Wanneer Beperkt Casco?

Vaak worden auto´s van 4 jaar oud tot 10 jaar oud Beperkt casco verzekerd. Dit is echter sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je met veel moeite je droomauto bij elkaar hebt gespaard, dan wil je graag dat je na diefstal een soortgelijke auto kan terugkopen, ook al is de auto ouder dan 10 jaar.

Zie ook Volledig Casco

mei 20 / admin

WA-Dekking

Als je een auto koopt moet deze verplicht verzekerd worden. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.). De auto moet minimaal W.A. verzekerd worden. W.A. staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Als je aan deze verplichting niet voldoet volgt er een boete van het Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Wat houdt de W.A.-dekking in?

W.A. dekt de schade die met de auto wordt toegebracht aan anderen. Daarbij moet wel jouw schuld worden aangetoond door een tegenpartij. De schade aan je eigen auto valt niet onder de W.A.-dekking.

Voorbeeld 1:

Op een gelijkwaardig kruispunt heb je een auto die van rechts kwam over het hoofd gezien en een aanrijding was niet meer te voorkomen. Je verzekeraar zal op basis van de W.A.-verzekering alle schade van de tegenpartij vergoeden.

Verzekerde bedragen

Op de polis staan twee verzekerde bedragen vermeld voor de W.A.-dekking, namelijk € 2.500.000,- voor zaakschade en € 5.000.000,- voor personenschade. Deze verzekerde bedragen zijn wettelijk bepaald. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij maximaal deze bedragen zal uitkeren aan een tegenpartij. Deze bedragen zijn in de meeste gevallen ruim voldoende, maar wie herinnert zich niet het koninginnedag drama in 2009 in Apeldoorn. Reaal was de verzekeraar van de Suzuki Swift en zij zullen waarschijnlijk dit bedrag voor de slachtoffers en nabestaanden hebben gereserveerd. Reaal hoeft dus niet meer dan € 5 miljoen uit te keren voor personenschade (inlcusief smartegeld).

De premie

De premie voor een W.A. dekking is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • Je leeftijd. Een 18 jarige bestuurder betaald meer premie dan een 40 jarige bestuurder. Dit komt omdat uit schadecijfers van verzekeraars blijkt dat jongere bestuurders  meer schades veroorzaken dan ervaren autorijders.
  • Je postcode. In Amsterdam is het bijvoorbeeld drukker dan in een dorp, en daarmee is de kans op een aanrijding dus ook groter.
  • Het gewicht van de auto. Als je met een Audi Q7 tegen een Volkswagen Golf aanrijdt is de schade aan de Golf groter dan dat je er met een Smart tegenaan zou rijden. Met zwaardere auto´s richt je dus meer schade aan en wordt dus een hogere premie voor gevraagd.
  • Schadevrije jaren. Met een autoverzekering bouw je schadevrije jaren ofwel No-Claim op (positief of negatief). Hoe meer schadevrije jaren je kunt overleggen hoe hoger de noclaim-korting op de premie.

Hoe ontstaan er (grote) verschillen in premie tussen verschillende verzekeraars voor dezelfde W.A.-dekking?

Ondanks dat de dekking veelal gelijkwaardig is, zijn er toch onderlinge verschillen in premie tussen maatschappijen. Iedere maatschappij baseert de premie op haar eigen schadecijfers en deze verschillen per verzekeraar. Daarnaast worden de kosten van een maatschappij doorberekend in de premie. Aangezien de ene efficiënter werkt dan de ander en dus lagere kosten heeft, kunnen zij ook een lagere premie aanbieden. Tot slot willen sommige verzekeraars marktaandeel winnen door een (tijdelijk) lage premie aan te bieden, die soms zelfs onder hun kostprijs ligt. De verzekeraar houdt er dan rekening mee dat zij verlies zal lijden op de autoportefeuille, maar verwacht dit door winst op andere verzekeringen te kunnen opvangen.

Zie ook: Beperkt Casco